DUYURU & HABER DETAYI

KİRA KONTRAT TANZİMİ

 

                     KİRA KONTRATOSU

           İL- İLÇE

           İZMİR - BORNOVA

            MAHALLESİ

            

             ADRESİ (CADDE- SOKAK-KAPI NO-DAİRE NO)

            

            KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ

           MESKEN

           KİRAYA VERENİN T.C.KİMLİK NO :
ADI SOYADI  :
İKAMETGAHI :

            

           KİRACININ T.C.KİMLİK NO :
ADI SOYADI  :
İKAMETGAHI :

            

           YILLIK KİRA  BEDELİ

            

           AYLIK KİRA BEDELİ

            

           KİRA KARŞILIĞININ NE ŞEKİLDE
ÖDENECEĞİ

           HER AYI    /.. NCÜ GÜNLERİ ARASI BANKA HESABINA PEŞİN NAKİT

            KİRA MÜDDETİ

           BİR YIL

            KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ

            

            KİRALANAN ŞEYİN
 ŞİMDİKİ DURUMU

           KULLANILIR DURUMDA

            KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN
KULLANILACAĞI

           MESKEN

                        

                        KİRALANAN ŞEY İLE BERABER TESLİM OLUNAN DEMİRBAŞ EŞYA BEYANI

                        MEVCUT KAPI-PENCERE-MUSLUKLAR-LAVABOLAR-CAM KAPI KİLİTLERİ-MUTFAK DOLAPLARI

                        

                        

                       ÖNEMLİ NOT: YENİ İKAMET ADRESİNİ 20 GÜN İÇİNDE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRMEDİĞİNİZ TAKTİRDE CEZALI

                                                    DURUMA DÜŞECEĞİNİZİ UNUTMAYIN

                        

                        

   
   

                        1. 24.12.1980 gün ve 2361 sayılı kanunla değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70, 94 ve 105 nci

                            maddeleri gereğince :

 

                            Tüccar , serbest meslek erbabı ve çiftçiler, Ticari ,Mesleki ve Zirai işleri ile ilgili olarak yaptıkları kira

                            ödemelerinden %25 oranında Gelir vergisi tevkifakı yaparak Vergi Dairesine yatıracaklardır.

                       2. 448 sayılı Damga vergisi kanununu değiştiren 21-11-1980 gün ve 2344 sayılı ve 30-12-1980 gğn ve 2367 sayılı

                            kanunlar gereğince: mal sahibi ve kiracı için %1, kefil için %5 olmak üzere mukavele müddetine göre bütün

                            kira bedelinin binde 6 sı nispetinde damga pulu yapıştırılacaktır.Teslimat hakkındaki şerhlerde her imza için 501

                            liradan 1000 liraya kadar (1000 dahil) 10 lira , 1001 liradan 5000 liraya kadar (5000 lira dahil ) 15 lira,5001

                            liradan 10.000 liraya kadar (10 000 lira dahil)20 bin lira, 10 001liradan 100 000 liraya kadar (100 000 dahil)30

                            lira ,100 001 liradan 500 000 liraya kadar (500 000 dahil) 50 lira, 500 000 liradan yukarı olanlar için 100 liralık

                            damga pulu yapıştırırlar. Pullar tarih ıle beraber imze ve mühür konulmak sureti ile iptal olunacaktır. İlk pul

                            için bir iptal muamelesi kabul edilir.

 
   

(Bu kira sözleşmesi 210 saylı kanunun 5. Maddesi gereğince 200 liralık damga pulu yapıştırılınca geçerlidir.

   

                       SAYFA-1

 

 

HUSUSİ ŞARTLAR

 
 1. İKİNCİ SAYFADAKİ  11  MADDELİK YASAL HÜKÜMLERİ TARAFLAR PEŞİNEN KABUL ETMİŞLER VE EK ÖZEL KOŞUL  
 MADDELERİNİ DE BİRLİKTE BELİRLEMİŞLERDİR.
 2. KİRACI  KİRALANAN  TAŞINMAZI BİR BAŞKASINA DEVREDEMEZ  KİRAYA VEREMEZ.TAŞINMAZ YALNIZCA KİRACININ  
 KULLANIMINA AÇIKTIR.KİRALANAN   TAŞINMAZ   KİRA   SÜRESİ   BİTİMİNDE BİR TUTANAKLA MAL SAHİBİNE  TAM BİR 
 TEMİZLİK İÇİNDE VE BORÇSUZ OLARAKTESLİM EDİLECEKTİR.
 3.KİRACI KİRA BEDELLERİNİ HER AYIN .. /  ..  NCÜ GÜNLERİ ARASINDA PEŞİN  VE NAKİT OLARAK
…………………………... ADINA …………………………..ŞUBESİ …………... NOLU HESABA YATIRILACAKTIR. 
 
 4.AYLIK KİRA PARASININ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHDE   ÖDENMEMESİ   HALİNDE, KİRA DÖNEMİ SONUNA KADAR 
 İŞLEYECEK OLAN TÜM KİRALAR  MUACCEL  HALE  GELECEKTİR.KİRACI  GECİKEN HER KİRA PARASI  İÇİN   AYLIK %6 
 ORANINDA GECİKME FAİZİ ÖDEMEYİ KABUL EDER.
 5. KİRALANAN  TAŞINMAZIN   ELEKTRİK-SU  GİDERLERİ,  TEMİZLİK  VERGİSİ İLE TAŞINMAZIN ORTAK GİDERLERİNİ (KAPICI, 
 KALORİFER   YAKIT PARASI,  ASANSÖR  BAKIM-ONARIMI  VE TEMİZLİK İLE YÖNETİCİ GİDERLERİNİ )  KİRACI
 ÖDEMEYİ  KABUL   VE   TAAHHÜT  ETMİŞ  OLMAKLA  AYKIRI DAVRANIŞLARININ  DA  SÖZLEŞMEYE   UYMAMAK  
 OLDUĞUNU   KABUL  ETMİŞ ,SONUCUNDA  DOĞACAK  SORUMLULUKLARI ÜSTLENMİSTİR
 6. KİRACI  SÖZKONUSU  MESKENDE  BİRİNCİ  YILIN  SONUNDA OTURMAYA DEVAM ETMEK İSTER İSE KİRA BEDELİ  
  D.İ.E. YILLIK ÜFE ORANINDA  ARTIRILARAK  ÖDENECEKTİR.
 7. KİRA BEDELİ NET OLUP DİĞER ANILAN GİDERLER VE DİĞER FONLAR KİRACIYA AİTTİR
 8. ADI  VE  ADRESİ  AŞAĞIDA YAZILI KİRACI KEFİLİ, BU SÖZLEŞMEYİ MÜŞTEREK BORÇLU MÜTESELSİL  KEFİL  OLARAK  
 İMZALAMIŞTIR.  KEFİLLİĞİ  BİR YIL İLE SINIRLI OLMAYIP  TARAFLAR   ARASINDAKİ SÖZLEŞME YÜRÜRLÜKDE KALDIĞI 
 SÜRECE DEVAM EDECEKTİR.    
 9. KİRACI BU TAŞINMAZDA HİÇBİR TADİLAT YAPAMAZ, MÜSAADE ALINARAK YAPILACAK TADİLAT VE ONARIMLAR KİRACIYA   AİT OLUP
 BU MASRAFLAR İÇİN HİÇBİR TALEPDE BULUNAMAZ. 
 10. KİRACI SÖZ KONUSU TAŞINMAZI TAAHHÜT ETTİĞİ TARİHTEN ÖNCE TAHLİYE ETMEK İSTER İSE MAL SAHİBİ 
 VEYA VEKİLİNİ  BİR AY ÖNCEDEN HABERDAR EDECEKTİR.
11.  BU KİRA SÖZLEŞMESİ İLE KİRACI MALSAHİBİNE   ……………………….. DEPOZİTO  VERMİSTİR
TAŞINMAZIN  BOŞALTILMASI  ANINDA   HERHANGİ  BİR  ZARAR,  ZİYAN, ELEKTRİK SU,APARTMAN AİDATI,KİRA,
 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ GİBİ BORÇLARI YOK İSE ALINAN DEPOZİTO KİRACIYA İADE EDİLECEKTİR.
 12. SÖZLEŞME KOŞULLARINA UYULMAMASI DURUMUNDA ZARAR GÖREN TARAFIN HAKLARINI ARAMASI KONUSUNDA 
İZMİR MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ YETKİLİDİR.
 
 
 
  
 MEZKUR KİRA KONTRATOSU İKİ TARAFIN RIZASIYLA VE YUKARIDAKİ YAZILI ŞARTLARLA KİRALANMIŞ
 OLDUĞUNA DAİR BU KONTRAT İKİ NÜSHA OLARAK TANZİM VE TEATİ EDİLMİŞTİR 
     
     
KEFİL KİRACI KİRAYA VEREN
     

           KİRAYA VERİLENE YAPILAN ÖDEMELER

           TUTARI

           TARİH

           ÖDEYEN

           TESLİM ALAN

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

         TAHLİYE      TAAHÜTNAMESİ
 
           TAHLİYE EDİLECEK TAŞINMAZIN
 
ADRESİ                    :  
MAL SAHİBİ             :  
TAHLİYE TARİHİ       :  
HALEN KİRACISI OLARAK OTURMAKTA OLDUĞUM,YUKARIDA AÇIK ADRESİ VE MÜLK SAHİBİNİN ADI SOYADI 
YAZILI BULUNAN TAŞINMAZI HERHANGİ BİR İHTAR VE İHBARA VE HÜKÜM ALMAYA HACET  KALMAKSIZIN 
YUKARIDA YAZILI BULUNAN TARİHDE TAHLİYE EDEREK BOŞ OLARAK MÜLK SAHİBİNE VEYA ONUN
YERİNE GEÇECEK SONRAKİ MAL SAHİBİNE TESLİM EDECEĞİMİ,AKSİ TAKDİRDE MÜLK SAHİBİNİN BU YERİ
BANA CEBRİ İCRA YOLU İLE CEBREN TAHLİYE ETTİRECEĞİNİ ,BU HUSUSLA İLGİLİ OLARAK SARF 
EDECEĞİ TÜM MASRAFLARIN TARAFIMDAN ÖDENECEĞİNİ ,BORÇLAR KANUNUNUN KİRA AKDİ İLE İLGİLİ 
HÜKÜMLERİNİ VE 6570 SAYILI KİRA KANUNUNUN TÜM HÜKÜMLERİNİ KABÜL ETTİĞİMİ.KEZA HERHANGİ BİR
TAZYİK ALTINDA KALMADAN VE MÜZAYAKA HALİNDE OLMADAN İŞ BU TAAHHÜTNAMEYİ İMZALAMIŞ 
OLDUĞUMU KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM 
   
   
TAAHHÜT EDEN:  
   
   
   

Emlak69